Jdi na obsah Jdi na menu
 


POMOC,NEBO HO ZASTŘELÍM!!!

Obrazek

 

Obrazek

     ŽÁDNÝ UČENÝ Z NEBE NESPADL A JÁ RÁDA POMOHU

 

 

  

Kompletní nápověda

Doplňování nicků přes <TAB>(nachází se nad klávesou Caps Lock)
Kdykoliv chcete při psaní textu napsat nick, stačí napsat jeho počáteční písmena a stisknout klávesu TAB. Z více možností lze vybírat opakovaným stisknutím.

 Pohyb po formuláři
levý alt+x
skok do pole pro psaní textu
levý alt+s
skok do šeptacího pole se seznamem uživatelů

Profil uživatele
/pro uživatel
Vyskočí okénko se všemi dostupnými informacemi o uživateli.

Šeptání
/m nick zpráva
Pošle zprávu jinému uživateli kdekoliv na chatu. Lze použít i zkratku /s

Vzkazy
/v nick zpráva
Uloží vzkaz pro uživatele
/vzkaz nick
Otevře okno pro psaní vzkazu

Administrátorské příkazy
/lock, /unlock
Zamkne/odemkne místnost

/kick nick důvod
Vyhodí uživatele z místnosti a vypíše mu vzkaz (důvod vykopnutí) Lze použít i zkratku /k

/unkick nick
Anuluje vyhození uživatele z místnosti

/cls
Smaže veřejné texty v místnosti.

/admin nick
Předá administrátora uživateli

 Jak udělám screen a co to screen je?

Screen, je ofocená aktuální obrazovka na Vašem pc.Jak si jej mohu udělat?

1.stiskni tlačítko "print Screen" (nachází se ve vrchní řadě na klávesnici)

2.klikni na "start"

3.klikni na "malování"

4.klikni na "úpravy"

5.klikni na "vložit"

6.screen se dá následně upravovat, malovat do něj, psát a vkládat texty, ukládat do Vašich obrázků

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    SS - stálý správce

 

  DS -  dočasný správce

POVINNOSTI SS A DS

 SS či DS je povinen dodržovat pořádek na místnosti.

* SS je povinen předem upozornit uživatele, který použil Caps Lock (mohlo to být nechtěně) anebo tapetu

* SS a DS Pozdraví nově příchozí a při jejich odchodu se rozloučí.

* SS má právo udělit KICK uživatelům kteří se nevhodně chovají na místnosti (např.sprosté výrazy,nabídka sexu,žádost o dobití kreditu v telefoně apod.)


Pokud toto SS chce udělat musí nejprve uživatele upozornit a pokud situace bude pokračovat tak uživateli dá KICK s udáním duvodu proč mu byl dán!!!!!

  SS Chodí do místnosti pravidelně,ikdyž v ní zrovna nikdo není,protože zvolením,má vůči místnosti určité povinnosti.


Pokud se SS nemůže z jakýchkoliv důvodů dostavit delší dobu do místnosti ,informuje o tom jiné SS třeba telefonicky nebo vzkazníkem

  SS a DS neuděluje KICK nickum kteří na místnosti vedou soukromý rozhovor


  Odchází-li poslední SS a v místnosti se stále zdržují lidé, je povinen přidělit DS nejvěrohodnějšímu uživateli, aby následně dbal na pořádek v místnosti